მთავარი მოდერნისტები კირილე ზდანევიჩი ავტობიოგრაფია კირილე ზდანევიჩის ავტობიოგრაფია მისი ჩანაწერებიდან თბილისი 1960-იანი წლები
კირილე ზდანევიჩის ავტობიოგრაფია მისი ჩანაწერებიდან თბილისი 1960-იანი წლები