მთავარი მოდერნისტები დავით კაკაბაძე გალერეა კუბისტური პარიზი
კუბისტური პარიზი