მთავარი ჟურნალები, გაზეთები სალიტერატურო ჟურნალი "ოქროს ვერძი",1913 NN 1-5
სალიტერატურო ჟურნალი "ოქროს ვერძი",1913 NN 1-5