ჟურნალები/გაზეთები
 
29 მაისი 1931
სალიტერატურო გაზეთი, 1931 # 1
29 მაისი 1931
სალიტერატურო გაზეთი, 1931 # 2
29 მაისი 1931
სალიტერატურო გაზეთი, 1931 # 3
29 მაისი 1931
სალიტერატურო გაზეთი, 1931 # 4
29 მაისი 1931
სალიტერატურო გაზეთი, 1931 # 5
29 მაისი 1931
სალიტერატურო გაზეთი, 1931 # 6
29 მაისი 1931
სალიტერატურო გაზეთი, 1931, 25 თებერვალი
29 მაისი 1930
დამკვრელი გაზეთი, 1930, 18 მაისი - ახალი
29 მაისი 1929
5 მაისი, 1929 # 9-10
29 მაისი 1928
პოეზიის დღე, 1928 # 1
1234567891011