მთავარი ავანგარდული წიგნი ი. ზდანევიჩი, იანკო კრულ ოლბასკაი, ტფილისი, 1918
ი. ზდანევიჩი, იანკო კრულ ოლბასკაი, ტფილისი, 1918