მთავარი ჟურნალები, გაზეთები სალიტერატურო ჟურნალი "წინსვლის ემბლემა", 1918 N2
სალიტერატურო ჟურნალი "წინსვლის ემბლემა", 1918 N2