პოსტერები

00 მაისი 1928
შალვა ქიქოძის ნამუშევრების გამოფენა, ტფილისი

27 მაისი 1927
ელენე ახვლედიანის გამოფენა, თბილისი

30 იანვარი 1925
“სომნამბულები ტფილისში”, პოეზიის საღამო, ტფილისი

15 აპრილი 1924
Galerie La Licorne, ლ. გუდიაშვილის, დ. კაკაბაძისა და შ. ქიქოძის გამოფენა, პარიზი

23 მარტი 1924
რადიუსები. H2SO4, ტფილისის კონსერვატორია

29 იანვარი 1924
ახალგაზრდა ფუტურისტების პროკლამაცია, ტფილისი

00 1924
H2SO4-ის ნეკროლოგი ”ცისფერ ყანწებზე”

00 1924
გრ. რობაქიძე, “მალშტრემი”, დადგმა კ. მარჯანიშვილი, ა. ახმეტელი, რუსთაველის თეატრი, 1924-1925 წწ. სეზონი

00 1924
თქვენი ტერორი H2SO4. ანონსი H2SO4-ის პირველი გამოცემისთვის, ტფილისი

12 მაისი 1922
ილიაზდის საღამო, პარიზი, უნივერსიტეტის რუსული ფაკულტეტი

27 ნოემბერი 1921
ილია ზდანევიჩი. სიახლე რუსულ პოეზიაში პარიზი

29 დეკემბერი 1919
“ქიმერიონის” გახსნის განცხადება, ტფილისი

29 დეკემბერი 1919
“ქიმერიონის” გახსნის განცხადება, ტფილისი

23 ნოემბერი 1919
ვ. კამენსკის პოეზიის საღამო. ა. ჩერეპნინის მუსიკა, ნ. ევრეინოვის ლექცია ‘პოეტი კამენსკი ცხოვრებაში’ , ტფილისი

00 აგვისტო 1919
კრუჩონიხის, ზდანევიჩისა და ტერენტევის ფუტურისტული საღამო ბორჯომ-პარკში

22 მაისი 1919
ა. ჩერეპნინის საფორტეპიანო მუსიკის კონცერტი, ტფილისის კონსერვატორია

20 მაისი 1919
მცირე წრის (малый круг) მე-2 გამოფენა, ტფილისი

27 მაისი 1918
კომპანია 41°-ის რეკლამა ტფილისი 1918

18 თებერვალი 1918
ფუტურისტების სინდიკატი. კ. ზდანევიჩისა და ვ. გუდიაშვილის მე-2 საღამო, სასადილო ‘იმედი’

12 თებერვალი 1918
ილია ზდანევიჩი, 4 ლექცია იტალიურ ფუტურიზმზე, ტფილისი

11 თებერვალი 1918
ფუტურისტების სინდიკატი. კ. ზდანევიჩისა და ვ.გუდიაშვილის საღამო, სასადილო ’იმედი”
12